Энэ алхам Зүүн Азийн геополитикийн байдлыг өөрчилж мэднэ. Дэлхийн хамгийн хүчтэй хамгаалалтай хил давах Умард, Өмнөд Солонгосын хоорондын галт тэрэгний хөдөлгөийг сүүлийн 50 гаруй жилд анх удаа сэргээв…

<сонсох>