Сангийн сайд Алексей Кудрины мэдэгдсэнчилэн гурван жилийн төсөв эдийн засаг нефтийн үнээс шалтгаалах явдалтай санхүү эдийн засгийн механизмын тусламжаар тэмцэх зорилготой… 

<сонсох>