Зөвлөлтийн армийн цэрэг дарга нарын эрлхэг зориг баатарлаг үйлсийн амьдралын бичигт монголын хөдөлмөрчдийн хөрөнгөөр байгуулсан хувьсгалт монгол танкийн бригадын дайчдын бичсэн яруу сайхан олон хуудас бий…

<сонсох>