Олон улсын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгслийн хувьд дайн хийхээс татгалзах тухай 9-р зүйл ангийг өөрчлөх гэж байна. Дэлхийн 2-р дайны жилүүдэд японы түрэмгийлэлд өртсөн хоёр Солонгос улс болон Хятад Үндсэн хуулийн энх тайван зүйл ангийг хянаж үзэх гэж байгаад сэтгэл түгшснээ илэрхийлэв…

<сонсох>