Өнөөгийн хийн хоолойн сүлжээг өргөжүүлж, шинэ хоолой тавьж, эрчим хүчний нийтийн зах зээлийг төлөвшүүлж, атомын эрчим хүч энх тайван зорилгоор ашиглах хүрээнд хамтран ажиллахаар төлөвлөгөөнд заажээ…

<сонсох>