Тэд 1 сая  200 мянган ам долларыг хуваана гэж Москвад зарлан мэдээлжээ. Эрчим хүчний салбарт онол, туршилт, хавсрага гарамгай судалгаа хийж шинийг бүтээсэн зүтгэлтэнд "эрчим хүчний Нобелийн шагнал" хэмээн сэтгүүлчдийн нэрлэсэн шагнал гардуулдаг…

<сонсох>