Хүн төрөлхтөн Ялалтын баярыг 62 дэх удаагаа тэмдэглэж байсан. Тэр үед дэлхийг хүрэн тахалаас ангижруулсан. Зөвлөлтийн ард түмнээс л фашизмыг ялахад гол хувь нэмэр оруулсаныг нийтээр хүлээн зөвшөөрөв. Бусад орны төлөөлөгчид зөвлөлтийн ард түмэнтэй мөр зэрэгцэн байлдав. Монголын иргэд ч тэдний дотор байна. Цөөхөн хүн үлджээ…

<сонсох>