Foto: http://www.beglobal.ru/contentЭрхүүгийн дарга Виктор Кругловыг Монголдын засгийн газар, парламентын төлөөлөгчидтэй саяхан уулзахад албан ёсны урилгыг түүнд гардууллаа…

<сонсох>