Ийн аялалыг аюулгүй амжилттай болгох нь мэргэжилтнүүдийн гол зорилт юм.  Тойрог замд хийх нислэг сансрын нисэгч хөлгийнхөө гадуур ажиллахтайхолбоотой…

<сонсох>