Владимир Путин ард түмэндээ хандаж телевизороор уг хэлэхдээ ийн мэдээлсэн…

<сонсох>