Р. ШинэжаргалБи танай нэвтрүүлгийг бага байхаасаа л сонсож л байсан. Сүүлийн 4 жил байнга сонсож ирсэн. Ер нь танай радиогийн явуулж байгаа бүх нэвтрүүлгүүд их чухал байдаг. Сүүлийн үед явуулж байгаа, болон дээр үед нэвтрүүлж байсан өгүүллэг, үлгэрүүдийг сонсоход их сайхан байдаг. Цаашдаа олон сайхан өгүүллэгүүдийг явуулж байхыг хүсэн байна! Танай радиогийн ялангуяа мэдээ мэдээлийг түлхүү их сонсдог. Их зүйлийг мэдэж авдаг. Би орой ажлаа дуусаад их ядарч байсан ч танай нэвтрүүлгийг байнгаа сонсдог.

Р. Шинэжаргал, Сэлэнгэ аймаг, Мандал сүм