С. Цэвэгмэд, Улаанбаатар хотОросын дуу хоолой радиог сонсноор миний мэдлэгийн хүрээ өрөгжин, байнга шинэ шинэ мэдээлэлийг цаг алдахгүй авч байдагт баяртай байдаг. Мөн олон найз нөхөдтэй болж холбоо харилцаа өргөлжилж байгаа.

С. Цэвэгмид, Улаанбаатар хот